سوال

احتراما با توجه به بخشنامه 1/34/17095 مورخ 81/6/5 سازمان ثبت و ماده 33 آئین نامه اجرائی مواد 34 و 34مکرر قانون اصلاح
قانون ثبت و ماده 108 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی نسبت به سوالات ذیل اعلام نظر فرمائید:

 1- سند قطعی مشتمل بر رهن که پیرو سند رهنی تنظیم گردد مشمول ماده فوق میشود یا خیر؟
 
      
2- اسناد فروش اقساطی پیرو قرارداد مشارکت مدنی مشمول ماده فوق میگردد یا خیر؟
/ 6 نظر / 3 بازدید
پیر محمدی

سلام دوست و همکار گرامی لا اقل متن بخشنامه و ماده مورد اشاره را می آوردی تا ما دنبالش نگردیم . بعد از ملاحظه بخشنامه و ماده مذکور انشاءالله اگر نظری به درد بخور داشتم اعلام خواهم نمود خوشبخت شدم از آشنایی شما

امین حاذقی

بخشنامه شماره 1/34/17095 مورخ 1381/6/5 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - نظر به اینکه در اجرای ماده 118 آئین نامه اجرای اسناد رسمی ، مکاتبات زیادی از طرف ادارات دفاتر اسناد رسمی به عمل آمده لذا تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر میگردد: در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرای مفاد رسمی تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر می گردد. چنانچه ذفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و كفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سر دفتر كفیل ثبت و مراتب توسط سر دفتر كفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر مكفول عنه قید و امضاء می گردد. هرگاه دفتر اسناد رسمی منحصر به فرد بوده و سوابق آن تحویل اداره ثبت محل شده باشد. از طرف سازمان : تنظیم وثبت سند عندالاقتضاء به نزدیكترین دفتر اسناد رسمی داده می شود و دفتر مزبور با اخذ رونوشت سند از اداره ثبت محل ، نسبت به تنظیم و ثبت سند متمم با رعایت مقررات مربوطه اقدام و ضمن ارسال رونوشت سند متمم ، مراتب را جهت انعكاس موضوع در حاشیه ثبت سند به اداره ثبت محل اعلام می دارد. در موارد فوق ، صدور اجراییه با دفتر خانه ای است كه سند متمم را ثبت نموده است.

حیدری (دفتر + خانه = محضر )

با سلام خدمت همکار گرامی از آنجا که دفتر تعطیل اجازه تنظیم سند ندارد مگر اسناد متمم که وضعیت آن وابسته به سند دیگری در همان دفترخانه باشد لذا به نظر بنده حقیر امکان تنظیم سند قطعی مشتمل به رهن و حتی سند فروش اقساطی ناشی از مشارکت که خود سند مستقلی محسوب می گردند ثبت آن امکان پذیر نبوده و قائدتاَ می بایست در دفتر دیگری تنظیم گردد. ضمناَ آشنایی با شما همکار گرامی موجب مسرت می باشد

خانه سردفتر

با سلام خدمت همکار محترم تاخیر بنده را به بزرگواری خود ببخشید پس از مطالعه بخشنامه و مواد مطروحه نظرم را خواهم گفت لیکن به نظرم آقای حاذقی جواب را به درستی در ماده 118 یافته اند باتشکر

سردفتر عمو

سلام عمو دیر وقته برای خواندن هر کلمه ای نیمساعت چرت زدم بگذارم تا فردا شب شب بخیر