این یک دعوت است - این یک آغاز است. آغاز یک باور...

این یک دعوت است. یک دعوت برای یک شروع. دعوتی کوچک برای گامی بزرگ. که اگرچه که به زمزمه است و به کلام. اما گامی‌است بس بزرگ در راستای بزرگداشت شأن وزین "سردفتری". این امانتِ از دیروزیان در اختیار ما. این به امانتِ در دستان ما برای فرداها.این دعوت گامی‌است برای پاسداشت جایگاه "کاتب بالعدل" به اتکای نصب و تنفیذ به استناد دستور حضرت آفریدگار در کتاب حق.

که کدامین جایگاه و مرتبتی را سراغ داریم که به چنین استحکامی و تاکیدی به امر مستقیم الهی فرمان به برقراریش داده شود و جایگاهش به حکم و تدبیر قانونگزار بدین غنا تشریع شود و صاحب این منصب به حکم قوه‌ی قضا منصوب گردد و به چنین فراگیری به حکم امانت از سوی مردمان نیز علاوه بر تمام موارد یاد شده، متنفذ گردد؟ که چه گواراست نظاره‌ی این واقعیت که به میمنت عبور خجسته ی شخص از این هفت وادی به سرای سردفتری که ورود می‌کند، وادی برکتی است مزین به تمامت و کمال به مرتبت "امین مردمان بودن" که مفتخر است به صفت "امانت". که به چه عمقی شیرین است درک این وادی آخر. وادی امین مردمان بودن. وادی مسوولیتی بس سنگین و پردغدغه اما لذت بخش و شیرین اگرچه که در بستر صعوبت و دشواری محض غنوده باشد.

 جامعه بزرگ سردفتری به عنوان یکی از بزرگترین مجامع حقوقی کشور که با تجربه‌ى هشتاد ساله‌ی تخصصی خود روز به روز تلاش خود را در بدنه‌ى حاکمیت برای اثربخشی در نظام حقوقی کشور بیش و بیش‌تر از دیروز به کار می‌بندد شایسته‌ى بیش از این است که بر آن جاری است. گام کوچک موج آفرین امروز گامی است راستین در جهت اعتلای شان سردفتری.

هر یک از ما عضو یک دفترخانه‌ایم. این گام کوچک و این حرکت از هزار دفتر از هزار گوشه‌ی کشور که آغاز شود بی‌شک حرکت فراگیر و بزرگی خواهد شد. موجی که خرده پراکندگیها را در خود در مى‌نوردد و پیش می‌رود. بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و روزی فرا می‌رسد که دریای بزرگ خانواده‌ى سردفتری با امواجی واحد و منظم جلوی تکثیر خرده رودخانه‌های بی‌قانونی می‌ایستد و تمام آبراهه‌های حاشیه‌ای را در خود حل می‌کند. آن روز دور نیست.

خاندان حقوقی کشور که متشکل از سه طایفه‌ی بزرگ سردفتران - وکلا- قضات و هزاران خانواده‌ی ریز و درشت حقوقی دیگر است پاسداران قانون و منافع مردمان این مرز و بوم‌اند در مقابل بی‌قانونی‌ها و پایمال شدن حقوق مردم. حافظان منصوب قانون برای صیانت از حقوقی که قانونگزار به نفع و برای آسایش و حفاظت از حق مردمان تشریع کرده است.

و امروز طایفه‌ی بزرگ سردفتری به عنوان یکی از بزرگ زعمای منصوب خاندان قانونگزاری مشتمل بر طیف و تعداد گسترده‌ای از حقوقدانان برجسته و زبردست دست در دستان وکلای محترم و قضات بزرگوار همچون کوهی استوار برای فتح قله‌های صلابت در راستای ادای وظیفه‌ی هرچه بهتر خود بیشتر از پیش و فعال‌تر از همیشه کمر همت به اجرای قانون و محافظت از قانونمداری ایستاده است.

دست در دستان هم پیش به سوی جامعه‌ی قانونمدار با همت و پشتکار تمام اهالی خاندان حقوقی کشور. که هر یک در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. و امروز شان "سردفتر" از نگاه قانون و قانونگزار بسیار بیش از این است که در دستان من و شماست. که به امانت پشت سرمان و شان و جایگاه پر عظمتی که از پیشینیانمان تحویل گرفته‌ایم که بنگریم؛ متوجه خسران جامعه‌ی سردفتری در از دست رفتن جایگاه برحق آن خواهیم شد.

و اینک برای آغاز پاسداشتی که ضرورت است، از عنوان شروع کردن شایسته است و لازم. و به راستی مگر سران سایر حرفه‌ها به عناوین حرفه‌ای خود شناخته‌ نمی‌شوند؟ حرفه های "پزشکی"، "مهندسی" و "قضات" و ...؟ و به کدامین دلیل در این میان عنوان وزین "سردفتر" مظلوم واقع شده است و مهجور؟ آیا قصور از خودمان،اهالی این حرفه نبوده و نیست؟

بگذریم. سخن به اطاله کشیده شد.لب کلام این است:

این یک دعوت است. این یک آغاز است. به زمزمه است این گام و به کلام. همین. کافیست از امروز به جای خانم و آقا در ابتدای نام هر یک از همکاران سردفترمان عنوان "سردفتر" را قید کنیم. در معاشراتمان همدیگر را با ابتدای سردفتر آغاز و خطاب کنیم. در نوشتارمان قبل از ذکر اسامی همکاران عناوین "سردفتر و دفتریار" را قید کنیم. در گزارشهایم خطابمان با عنوان خودمان باشد با افتخار. در مصاحبت هایمان عنوان "سردفتر" ضرورت یابد و اولویت. و در جلسات و همایشها و گردهماییهایمان خطاب "سردفتر" در ابتدای نام هر همکار از قلم نیفتند.(و البته به تبع آن عنوان دفتریار در ابتدای نام همکاران دفتریار نیز شایسته است و مورد تاکید). دست به دست هم دهیم که بی شک دور نیست آن روزی که در معارفه‌های بزرگ هنگام فراخواندن یا معرفی هریک از سران دفاتر اسناد رسمی عنوان "سردفتر" با ابهت و وزین قرائت شود. در این جرکت، نقش جامعه ی مجازی سردفتری چشمگیر است. فرصت کم است. زمزمه را از همین حالا می شود شروع کرد...

این یک دعوت است. این یک شروع است. آغاز موج گرامیداشت عنوان وزین "سردفتر" از سوی من و شمای امروز و "ما"ی فردا، از همین حالا آغاز شده است. حرکت مبارک. در این موج سهیم باشیم. سلام "سردفتر..." سلام "دفتریار..."

 

منبع: اوراق باطله ی یک دفتر اسناد رسمی

/ 1 نظر / 23 بازدید
سردفتر سهرابی

سردفتر حاذقی عزیز سلام. از تمام نگاه مثبت شما سپاسگزارم و امید همه مان به همراهی مان برای سپردن گامهای بلند دست در دستان همدیگر است. از وجود همکاران روشنی چون شما در جمع سران دفاتر اسناد رسمی مشعوف و به امیدروزهای گرم آتی برای حرفه سردفتری که دیگر امثال راهور ناجا چون غصه ی غم انگیز تعویض پلاک که فرمودید بر ما نتوانند بتازند. ارادت