پیام تسلیت فوت والده محترمه به استاد بزرگوار طباطبائی گرانمایه

---------------------------------------------------------------------------------

هر آدمی لبخندی از خداست پس بیایید لبخند های خداوند را فراموش نکنیم

با نهایت تاسف و تالم، درگذشت والده محترمه استاد بزرگوار سردفتر طباطبائی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را مسئلت دارم

با اطلاع از این مسئله ناگوار به یاد شعری افتادم از دکتر علی شریعتی ارجمند که خدایش بیامرزد:

نمیدانم

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمیخواهم بدانم کوزه گر ازخاک اندامم چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازیگوش

واو یکریز وپی درپی دم گرم خویش رادر گلویم سخت بفشارد

وخواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند هردم سکوت مرگبارم را

/ 0 نظر / 31 بازدید