آدرس اینترنتی درگاه خدمات قضایی

در ادامه آدرس اینترنتی ( لینک ) درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه آمده است که در حال حاضر 4 نمایندگی برای آن مشخص شده است

از جمله خدمات قابل توجه و شایان ذکر این درگاه استفاده از سامانه پیام کوتاه برای پیگیری پرونده افراد می باشد

 

درگاه خدمات قضایی                

/ 0 نظر / 5 بازدید