نمونه مسئله ی محاسبه سهم الارث ورثه

چند وقت پیش مراجعه ای در خصوص تعیین سهم الارث ورثه انجام شد که به نظرم رسید میتواند ورزشی مناسب و تمرین خوبی برای ذهن باشد شما نیز میتوانید محاسبه آن را انجام دهید:

 

***

ورثه شخصی طبق گواهی حصر وراثت به این قرار است :

1 همسر

7 پسر

7 دختر

تمامی ورثه به غیر از یک پسر به یکی دیگر از ورثه پسر وکالت داده اند که 10 سهم از 29 سهم زمینی مشاعی را به نام خود کند

طبق پاسخ استعلام از اداره ثبت ذکر شده است که یک دهم سهم از 29 سهم (عینا ذکر شده ) قبلا به شخص ثالثی واگذار شده است

حال میزان سهم الارث هر یک از ورثه که برای واگذاری 10 سهم از 29 سهم وکالت داده اند به چه میزان است و طریقه محاسبه به چه طریق است؟

***

نکته:

ابهامی که در پاسخ ثبت است از این قرار است که یک دهم از میزان 29 سهم منظور بوده است و یا یک دهم از میزان یک سهم؟

/ 1 نظر / 31 بازدید
میرزا بنویس

سلام حاذقی جان آمدم بگویم شما چه با حکم چه بدون حکم ... روی چشم ما جا دارید تعداد نفرات و تعداد شب اقامت را بفرمائید ... در خصوص سئوال چون تازه رسیده ام فرصت نیست فقط عرض میکنم استعلام ثبت نشان دهنده یک دهم سهم است و اگر 10 سهم از 29 سهم مالکیت مرحوم بوده الان 9/9 سهم از 29 سهم در مالکیت متوفی باقی است حال شما حساب کنید سود پرتقال فروش را....