شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

چندی پیش شخصی با مراجعه به دفتر اظهار داشت پدرم فردی کور و کر و گنگ و بی سواد است و برای دریافت حقوق و مستمری خود از بانک مشکل دارد و می خواهم به وکالتی به من بدهد تا از طرف ایشان حقوقش را بگیرم . در نگاه اول چنین به نظر میرسد که باستناد ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک بتوان با حضور دو معرف و یک معتمد تنظیم چنین وکالتی بلامانع باشد لکن آنچه باید توجه داشت اینکه معتمد چگونه می تواند فردی را که از نعمت دیدن و شنیدن محروم است به مفاد وکالت آگاه سازد و متقابلا فرد کور و کر که گنگ نیز میباشد رضایت خود از مورد وکالت یا سند تنظیم ابراز دارد چنین امری غیر ممکن یا بسیار سخت به نظر میرسد.

البته نظری بر این بود که معتمد وقتی بگوید به نحو مقتضی به او تفهیم نمودم ، راضی بود کافی باشد لکن چنین امری عملا بعید به نظر می رسد .

و با دقت در ماده 64 قانون ثبت نیز ملاحظه میشود که قانونگذار نیز این امر را از نظر دور نداشته و چنین تفهیم و تفهمی را غیر ممکن دانسته اشت چرا که در ماده مذکور آمده است:

 (( در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند عالوه بر معرفین هریک از اشخاص مزبوره باید در معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خودذ معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها ست _ معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد .))

چنانکه ملاحظه میشود افراد کور با عبارت یا، از کر و گنگ و بی سواد جدا شده است یعنی حکم این ماده صرفا در موردی است که طرف معامله یا کور باشد یا کر و گنگ و بی سواد باشد و فردی که دارای مجموع این عوارض باشد حکمی در این ماده برای آن تعیین نشده است . چنانکه در ذیل ماده نیز گفته شده در مورد افراد کر و گنگ معتمد باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به اشاره بفهماند و اگر صرفا کور باشد باخواندن می شنود و قبول خود را به بیان گفته یا اگر توان سخن گفتن نداشته باشد به اشاره ابراز می دارد. 

لذا کسی را که مجموع این عیوب را دارا باشد تفهیم و تفهم آن  تغریبا غیر ممکن است .پس تکلیف چنین افرادی چیست ؟  

آیا چنین افرادی را می توان به علت سفه از اداره اموال محروم کرد و اداره اموال آنها را به قیم یا ولی سپرد ؟

 چنین افرادی را نمی توان سفیه یا محجور نیز دانست چرا که در سفه عدم رشد عقلی و فکری مانع از این قابلیت میشود و سفیه بمانند کودکی است  که نیک و بد را در اموال تشخیص نمی دهد ولی در فردی که محروم از بینایی و شنوایی و قدرت بیان است چنین خصیصه و تعریفی صدق نمی کند و هیچ جا نیز این عیوب را موجب سفه ندانسته اند لذا مراجع قضایی نیز در چنین مواردی حکم به سفه افراد نمی دهند .

همزمانی که در جستجوی پاسخ این مساله بودم در ملاقات استاد لطیف عباد پور ـ صاحب وبسایت حقوق فردا ـ در نشست وبلاگ نویسان ساری موضوع را طرح نمودم و در بحثی کوتا با ایشان جوانب امر را بررسی نمودیم و نهایتا جناب عباد پور این حقیر ار به ماده 104 قانون امور حسبی رهنمون کردند .

ماده 104 قانون امور حسبی (( کسی که در اثر کبر سن یا بیماری یا امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود .))

 

منبع: دفتر اسناد رسمی 35 قم

/ 1 نظر / 5 بازدید
میرزا بنویس

سلام همکار گرامی در ماده 64 تصور میکنم در بعضی نسخ بین "کر و گنگ" و "بیسواد" یک "و" اضافه امده زیرا منظور قانونگذار با توجه به اینکه برای افراد بی سواد بطور کلی در ماده 66 تعیین تکلیف کرده در این ماده صرفا برای 1-اشخاص کور چه باسواد چه بیسواد 2-کر و گنگ بیسواد حکم لازم را داده است بنابراین کر و گنگ میتوانند با سواد یا باسواد باشند که تکلیف هریک معلوم است ولی در خصوص اشخاص کور وصف کور بودن مطلق است اعم از اینکه سواد داشته یا نداشته باشند لذا معتمد شخص کور باید بنحو مقتضی مفاد را به وی تفهیم و رضایتش را گواهی نماید واگر شخص کور کر و گنگ هم باشد ممکن است با سواد باشد یا بیسواد ولی بهرحال نمیتوان گفت تفهیم توسط معتمد امکان پذیر نیست زیرا زندگی در جریان است وتنها امضای سند نیست وقتی امورات زندگی یک کور و کر و گنگ بنحوی به وی تفهیم میگردد لذا با مسئولیت معتمد ثبت و سند هم امضا میگردد ضمنا مقاله ای به قلم همکارمان سردفتر 41 یزد در وبلاگ بنده وجود دارد که توجه عزیزان را به آن جلب میکنم